Prostě všední den

 

Jsem kulturní človíček, a tak chodím na výstavy.

Dobrý, zatím se pod stůl vlezu!

Všude dobře, u mámy je stejně nejlíp.

Za chvíli tě přerostu, plyšová příšero!

Houpy, houpy na žirafákovi!

Kytičky, spousta kytiček - to mám rád!

Čistota půl zdraví.

Na procházce.

Moje první rozbité koleno.

Už vím, na co je hřebínek!

Já ten banán celý sním!

Pivo! Aspoň trochu pěny...

Máma, já, bratránek a bratránek bratránka...

Křtiny mého eurobratránka Víta (narozen v den vstupu ČR do EU).

Na improvizované palubě.

Ke správnému grilování špekáčků pivo prostě patří.

Katka a Tomáš Přibylovi