Marek Přibyl: Budu hasičem!

 

Tak kam chcete přistavit tu cisternu?

Já jsem hasič-začátečník-samouk.

S hadicema jsem kamarád...

Tohle je stará stříkačka!

Na hasičském víkendu na hradě Pernštejn.

Jo, to bylo, když vedlejší dům hořel. Hasiče jsme si zavolali - a oni fakt přijeli!

Katka a Tomáš Přibylovi