Tomáš Přibyl – služby

E-mail: tp.pribyl@seznam.cz; poštovní kontakt: Teyschlova 23, Brno 63500, Czech Republic; GSM 728769966. Skype status


  • Zpracování textů: překlady, obsahy webů, korektury, vytváření materiálů (letáky, prospekty, publikace, brožury, firemní časopisy, slogany, inzeráty...). Texty vytvářené "na míru" pro určitou cílovou skupinu nebo médium.
  • Přednášková činnost, profesionální prezentace. Je možné také prezentaci připravit a proškolit na ni někoho, kdo pak prezentaci osobně realizuje.
  • Konzultační činnost v oblasti informační bezpečnosti.
  • Pořádání konferencí, seminářů, školení, workshopů, kulatých stolů, tiskových konferencí, realizace roadshow.
  • Moderování seminářů, tiskových konferencí či dalších akcí.
  • Příprava akcí „na míru“: účast na konferencích či veletrzích, tiskové konference, speciální akce…
  • Poradenská a konzultační činnost v otázkách komunikace s veřejností/médii (včetně krizové).
  • Bezpečnostní analýzy a audit (nejen) v oblasti informačních technologií.
  • TOPlist